Detekcija štetnih zračenja

Udruženje „Nikola Tesla Internacional“ 

<< početna 

Radiestezijska detekcija prostora je metoda prevencije i eliminisanja mogućih uzroka i izazivača poremećaja i bolesti obezbeđivanjem i stvaranjem zdrave životne sredine za  sve biološke sisteme.
U prirodi postoje blagotvorni uticaji, ali i oni koji štetno deluju na život i zdravlje bioloških sistema.  Tokom evolucije čovek je bio izložen zemaljskim i kosmičkim uticajima, tako da se na neke od njih delimično adaptirao. Međutim, tehnološko-tehnički napredak je doveo i do niza novih štetnih uticaja koji  povećavaju  patogenost već postojećih štetnih, a umanjuju blagotvorno dejstvo pozitivnih. Time se  njihova prvobitna ravnoteža u prirodi opasno narušava.
Vrtoglavi rast patogenosti i neravnoteže čovek svojom evolucijom ne može da prati i to je ono što ugrožava njegovu biološku egzistenciju.
Predmet ovog kratkog prikaza su tehnička nejonizujuća zračenja, prirodna geopatogena i kosmotelurska zračenja, kao i metode njihove detekcije.
Već su najstarije kulture imale svest o tome da je prepoznavanje i detekcija takvih patogenih uticaja uslov zdravlja i vitalnosti čoveka, životinjskog i biljnog sveta. 
Najstarije  slike rašljara  su  nađene u pećinama južne Francuske, nastale  15000 godina  pre n.e. U Kini je pronađen  bareljef  iz 147.  god.pre Hrista u kome piše da je car Yu iz dinastije HIA bio poznat po pronalaženju vode, rude, i izgubljenih predmeta. Drevni Kinezi, Indijci, Egipćani,Etrurci, Grci, Rimljani...su hiljadama godina negovali umetnost  i veštinu pronalaženja vode, rude, ali i zdrave lokacije za gradnju kuća, svetilišta, hramova... Austrougarskoj vojsci su  još i u prvom svetskom ratu rašljri pronalazili pitku vodu, ali i zakopane granate. Prvo službeno priznanje ove oblasti je bilo 1627 u Francuskoj, a 1929 je usvojen naziv radiestezija.
U svetu su uticaji nejonizujućih zračenja prepoznati tek od 1975. godine, kada je američki naučnik Robert Bejker ukazao na njihovu štetnost po zdravlje (frekvencija od nekoliko Hz do 300 GHz, koja su posledica tehničkih izvora).
      Moderna radiestezija pokušava staro, iskustvom stečeno znanje da obuhvati teoretski i  sistematično. Da stvori metodologiju za praktično ovladavanje geopatijom, unapredi  lokalizaciju  štetnih uticaja,  da ih sistematizuje, izučava i nađe adekvatno rešenje za ublažavanje njihovog patogenog dejstva.
Danas je u  mnogim državama radiestezija priznata veština, a u nekima se zakonski predlaže radiestezijska detekcija terena pre izgrdanje, te  su i cene stanova zavisne od  radiestezijskog nalaza.
Između kosmosa i Zemlje se prostire energetsko polje,  uglavnom kao  ujednačena simetrična  prostorna mreža od dubokih slojeva Zemlje do  kosmičkih daljina. To čini skup uticaja na koje određenji geološki uslovi ( tokovi podzemnih voda, rasedi...) deluju kao » prizme«, te ih prelamaju, preusmeravaju, menjaju im karakter i intenzitet. Ova polja uticaja većinom se mogu i  vektorski okarakterisati jer imaju  određen pravac, ali i dinamiku,  promene u prostoru i vremenu koje direktno uslovljavaju  životne funkcije bioloških sistema.
Prema nastanku skup uticaja se mogu klasifikovati na: prirodna i na veštačka polja i zračenja. U obe grupe nailazimo na uticaje koji blagotvorno deluju na biološke sisteme, međutim i ona koja su patogena.
Prirodni geopatogeni uticaji nastaju od protoka podzemnih voda, minerala, ruda, geoloških raselina itd, a kosmotelurska zračenja nastaju kao interakcija kosmičkih zračenja i uticaja planete  Zemlje.  Tako su empirijski sistematizovane Hartmanove, Kerijeve, Šnajderove mreže, Benkerov kubični sistem, Vitmanova magnetska polja itd.
Veštačka patogena  polja i zračenja nastaju kao posledica ljudske delatnosti, koja je čovek svojom vekovnom delatnošću ostavio za sobom. Dijapazon tih uticaja je izuzetno širok i kreće se od arheoloških ostataka do tehničkih zračenja.
Dr. Peyre, Obering, inženjer Siegfried Wittman, Dr. Manfred Curry, Dr. Ernst Hartmann su istraživači ovih zračenja  i njihovog dejstva na biološke sisteme.
Dr. med. Manfred Curry nemačko- američki lekar je u svom institutu u Riederau (Bavarska)  vršio istraživanja i dokazao da je veliki broj teških bolesnika duži vremenski period bio izložen štetnom uticaju kosmotelurskih zračenja. Dr. Hartmann i Dr. Wittman su u nezavisnim istraživanjima došli do istih rezultata. Zaključili su da, ako se kosmotelursko zračenje ukrsti sa uticajem protoka podzemne vode, u 90% slučajeva boravak na takvom mestu dovodi do karcinoma  organa ili dela tela koji je izložen takvom patogenom ukrštanju. Merenjima su dokazali da osoba izložena geopatogenom uticaju ima promene u pulsu, krvnom pritisku,  električnom otporu kože, vrednost Ph krvi mu opada - dakle izrazite biofizičke promene.
Od harmonične i pravilne cirkulacije i razneme energije sa okruženjem zavisi zdravlje i vitalnost kako određenog prostora tako i bioloških sistema. Kada dođe do poremećaja cirkulacije, dolazi do blokade energije koja se na nekim mestima kumulira, dok su druga u deficitu. Posledice toga su energetski deformisani prostori u kojima dolazi do narušavanja zdravlja i vitalnosti ne samo ljudi, već svih bioloških sistema. Na takvim mestima se biljke suše ili slabo rađaju, životinje su uznemirene, bolešljive, neplodne ili nerado borave na tim mestima.
Globalna štetnost prostora se procenjuje na osnovu vrste, intenziteta i broja štetnih uticaja, a energetski finiji nivoi obuhvataju procenu mogućnosti interakcije čoveka i prostora.
Cilj detekcije prostora jeste pronalaženje uzroka koji dovode do takvih poremećaja i pronalaženja načina uspostavljanja ravnoteže između čoveka i prostora.
Detekcija se vrši na dva načina: subjektivnim i objektivnim merenjima, mada je idealno kombinovati obe metode.
Subjektivna detekcija je u stvari trenutna reakcija organizma na promenu polja, koja dovodi do promena u njegovom biopolju i promena na fizičkom nivou koja se očitava i  na fiziološkim koleratima promene pulsa, pritiska, električnog otpora kože itd.  Kao posledica te „beleške“ mozak kroz nervna vlakna šalje mišićima  električne impulse  koji  su ne, ili jedva primetni  (ovo se koristi u poligrafu - detektoru laži) . To su nesvesni mikro treptaji, drhtaji koji dovode do pokretanja radiestezijskog instrumenta. Na osnovu reakcije njegovog organizma, kao i  broja, intenziteta, ili načina kretanja instrumenta, (rašlji, biotenzora) on procenjuje i tumači – detektuje patogenost prostora.
     Objektivna detekcija prostora podrazumeva upotrebu mernih instrumenata i indikatora u cilju merenja nejonizujućih štetnih zračenja. U poslednjih nekoliko godina na svetskom tržištu se pojavio veliki broj instrumenata koji  detektuju frekvenciju, intenzitet i smer dolazećeg zračenja.
Međutim, njihova osetljivost  posebno pri merenju vrlo malih signala,  još uvek značajno zaostaje za radiestezijskom senzibilnošču ljudskog organizma,  između ostalog i zbog razlike u dimenzijama osnovnog senzora. Kod instrumenata površinske dimenzije ovih senzora su ~ 4-5 cm², dok su kod čoveka osnovni senzori akupunkturne meridijanske konture površine ~ 1 m2.
Na osnovu dobijenih rezultata se izrađuje bioekpertiza, procenjuje i određuje obim i pravac intervencije u  prostoru i/ili daje predlog namene prostora i određuje obim i pravac intervencije u  prostoru i/ili daje predlog namene prostora. 
»Lečenje« geopatogenog stresa se može izvršiti transformacijom (menjanjem njihovog pravca, frekvencije ili amplitude.), preusmerenjem (presecanje, preusmeravanje  ili odvođenje), apsorcijom (postavljanje materijala koja su sposobna da apsorbuju štetnost izvesnih uticaja) ili potiskivanjem (stvaranjem neutralnog ili pozitivnog  polja koje je u stanju da potisne patogeno polje) štetnih uticaja, a posle toga intenzivarem postojećih ili stvaranjem novih pozitivnih uticaja.
Cilj detekcije prostora ne sme da bude samo »eliminisanje « štetnih uticaja. Veoma je važno da se očuva prirodna specifičnost prostora, da se  ne deformišu ostala polja i zračenja i da se ne deformišu ili smanjuju pozitivni uticaji.
Pravi doprinos unapređenju kulture ekološkog življenja bi bilo uvođenje detekcije prostora  u urbano planiranje i projektovanje. Detekcija i analiza još neizgrađenog prostora omogućuje  urbanistima da na najpovoljnijim lokacijama planiraju stambenu izgradnju, vrtiće i bolnice, a na manje pogodnim tržne centre, radionice, garaže, parking prostore itd, U ovoj fazi detekcija se može obaviti za relativno kratko vreme i uz relativno skromna sredstva. Bioekpertiza i procena kvaliteta, kao i energetsko-ekološka obrada prostora bi doprinele ne samo zdravstvenoj prevenciji, već kreiranju zdrave životne sredine.
Sve dok se ove činjenice zanemaruju, ne može se govoriti o pravoj brizi za zdravlje i blagostanje stanovništva.
Ne može se govoriti o poštovanju ljudskog  prava  na adekvatnu životnu sredinu!

Delegat udruženja „Nikola Tesla Internacional“
Đenđi Samardžija

Đenđi Samardžija,
Tel: 011-2682 164,
mob. 064-2200 260
Email: djendji@eunet.yu