Hiropraktika

Šta je Hiropraktika

Danas kod nas postoji pogrešno mišljenje da je svako takozvano „nameštanje“ ili manipulacija kičme hiropraktika. Ovu pogrešnu predstavu u javnosti su stvorili oni koji se nestručno bave različitim vidovima nameštanja i pri tome sebe zovu hiropraktičarima, a da pri tome nemaju apsolutno nikakvo znanje o hiropraktici. Sa osnivanjem Srpske asocijacije za hiropraktiku i posebno novim podzakonskim aktom u okviru Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim se reguliše način praktikovanja hiropraktike kao metode tradicionalne medicine, hiropraktika je uistinu tek počela svoj put razvoja na ovim našim prostorima.
Reč hiropraktika potiče od dve starogrčke reči chiros što znači ruke i practic što znači raditi. Zajedno one označavaju lečenje rukama. No kao što smo već rekli svako lečenje rukama nije hiropraktika. Pošto etimološko poreklo ove reči na starogrčkom jeziku počinje sa „h“ na srpskom jeziku pravilno bi bilo reći hiropraktika a ne kiropraktika, kao što je pravilno reći hirurgija a ne kirurgija.
Da bi neko za sebe rekao da je hiropraktičar on mora prvo da završi fakultet za hiropraktiku u trajanju od najmanje 4 godine u nekoj od akreditovanih škola u svetu za to i dobije licencu za rad kao doktor hiropraktike. Ovakve škole postoje svuda u svetu a najviše ih je (18) u Americi gde je hiropraktika i osnovana 1895 godine. Sve zemlje u svetu (u ovom trenutku njih 86) u kojima se hiropraktika danas praktikuje, povezane su Svetskom federacijom za hiropraktiku (WFC), koja je pod direktnim nadleštvom Svetske zdravstvene organizacije (WHO). Svetska federacija za hiropraktiku, odnosno WHO određuje standarde kako u vezi školovanja i sticanja zvanja doktora hiropraktike, tako i u vezi primene hiropraktike u praksi. WHO danas istovremeno inztezivno radi na integraciji hiropraktike, kao komplementarne metode lečenja, sa zvaničnom medicinom.
Srpska asocijacija za hiropraktiku koja je osnovana decembra 2006. godine, danas je punopravni član svetske federacije za hiropraktiku. Na ovaj način Srbija se pridružila razvijenim zamljama Evrope i sveta, u kojima danas može da se pruži kvalifikovana pomoć i edukacija iz hiropraktike.
Hiropraktika predstavlja jedinistveni sistem znanja, dijagnostike i lečenja koji se na isti način praktikuje svuda u svetu. Ona predstavlja spoj filozofije, nauke i umetnosti, primenjen u načinu korekcije kičme i rešavanju problema vezanih za skeletno-mišićni sistem. Zbog svoje sličnosti za zvaničnom medicinom, po obrazovanju i po tome kako koristi zvanične procedure medicinskog pregleda i dijagnostike  za nervno-mišićno-skeletne probleme (rentgen, MRI, CT, EMG i druge), mnogi hiropraktiku vide kao sastavni deo medicinskog tretmana i nazivaju je „hirurgijom bez skalpera“. Ona u svakom slušaju jeste izvrsna dopuna medicinskom načinu lečenja neuro-skeletno-mišićnih problema i izvrstan sistem njihove preventive.
Hiropraktika je danas poznata u svetu kao najefikasniji, najekonomičniji i od strane pacijenata najomiljeniji način odklanjanja bolova pre svega u leđima i vratu, bez obzira dali se radilo o akutnom bolu (diskus herniji) ili hroničnom bolu u leđima i vratu (kao posledici spondiloze). Ona je poznata i po svojoj uspešnosti u odklanjanju glavobolja, vrtoglavica, bolova i trnjenja u ramenu i ruci (kao posledicama poremećaja vratne kičme), sportskih povreda, fibromialgije i mnogih drugih poremečaja vezanih za mišićni i skeletni sistem. 
Na kraju recimo da po sistematizovanom znanju, po standardizovanom savremenom načinu dijagnostikovanja neuro-skeletno-mišićnih problema, po dubljem shvatanju načina njihove integralne povezanosti, kao i preciznosti – bezbolnosti i bezopasnosti svoje korekcije, hiropraktika se danas izdvaja, među drugim manuelnim oblicima terapije. Svoj primat kao najrazvijeniji i najrasprostranjeniji oblik mehano terapije danas u svetu ona duguje visokom nivou stručnosti i bezbednosti svojih metoda korekcije i kao takva ona je priznata u svetu od strane WHO i brojnih pacijenata kojima služi u skoro 90 zemalja sveta.
                  
 Mr sci med. Petar Dinić, specijalista fiziolog,
Doktor hiropraktike sa Američkom licencom
Predsednik Srpske asocijacije za hiropraktiku.

Comments