Radna grupa - o nama

II radna grupa sekcije za tradicionalnu medicinu

<< početna

 Radnu grupu sekcije za tradicionalnu medicinu čine:

 • Dr.Violeta Stojanović, koordinator Radne grupe.
  Predstavnik Udruženja "Order of Love".
 • Milija Petrović, zamenik koordinatora.
  Predstavnik Udruženja za TM.
 • Đenđi  Samardžija,  predstavnik za medije.
  Predstavnik Udruženja "Hua Kang".
 • Marina Luketina Šunjka, predstavnik za etiku.
  Predstavnik Udruženja za "Info-nutrition therapy".
 • Saša Blagojević, član.
  Predstavnik Udruženja "Ćigung centra Vudang".
 • Srđan Bajalica, član.
  Predstavnik Udruženja "Mahariši Ajur Veda".


galerija  >>