Simillimum

Udruženje za unapređenje i širenje klasične homeopatije „Simillimum“

<< početna

Predsednik Upravnog odbora: mr Vladimir Holodkov,
diplomirani homeopata
Predsednik Skupštine: Kruna Domić, homeopata
Sekretar-blagajnik: Jelena Stijak, homeopata
Datum osnivanja: jul, 2005.
Dan škole: 21. novembar, sv. arhandjel Rafailo

Vizija, ciljevi, i misija
Centar želi da racionalno, efikasno, produktivno i trajno obezbedi na principu kvaliteta, obrazovanje homeopata koje je priznato u okvirima Srbije. Centar želi da bude komparabilan i kompatibilan sa drugim centrima za klasičnu homeopatiju kako u domaćim tako i u međunarodnim okvirima. Realizacija misije zasnivaće se na savremenim pedagoškim, metodici nastave i didaktičkim metodama. Naša želja se svodi na to da student koji okonča studije klasične homeopatije može sa ponosom da kaže "Završio sam obrazovanje za klasičnu homeopatiju u centru "Simillimum" u Beogradu"

Infrastruktura
 1. Lokacija: 11030 Beograd, Požeška 83a
            (iza bioskopa „Roda“)
 2. „Simillimum“ edukatori: mr Irena Stojković, Tijana Ružić, mr Vladimir Holodkov (svi diplomirani homeopate a Tijana Ružić je i registrovani homeopata)
 3. Mentori (tutori): dr Jasmina Kričković-specijalista socijalne medicine, Marina Mlinarić, Damir Pejin, Svetlana Kalanj, Jelena Gagrčin (svi su homeopate)
 4. Domaći predavači: dr Ljiljana Bajić-Bibić, specijalista pulmolog i dplomirani homeopata
 5. Pored navedenih, članovi Stručnog saveta homeopatskog centra su još dr Branka Bjelica, specijalista neuropsihijatar i dr Dušanka Čorak, specijalista neuropsihijatar
  6. Dosada uspostavljena saradnja sa vodećim stranim edukatorima: Jan Scholten (Holandija), Divya Chhabra (Indija), Roger van Zandvoort (Holandija), Ian Watson (Velika Britanija), Sanjay i Yogesh Sehgal (Indiaj), Michelle Shine (Velika Britanija), Peter Fraser (Velika Britanija), Madlaine Evans (Velika Britanija)
 7. Dve prostorije u zakupu: jedna velika sala za smeštaj do 120 učesnika za potrebe podučavanja, savetovanja, seminara sa stranim i domaćim edukatorima i internim razglasom i jedna mala za smeštaj do 15 osoba (površine oko 15m2) za potrebe kliničkih vežbi i mentorskog rada i za javne tribine - obe prostorije klimatizovane
 8. Video beam sa platnom i PC prateća oprema, zvučnici, flipchart, mini tabla
 9. Stručna biblioteka
 10. Objavljeni udžbenici za I, II i IV godinu (ISBN kod Narodne biblioteke Srbije) i dve skripte („Podučavanje, mentorstvo i supervizija u homepatiji“ i „Neophodnost holsitičkog pristupa zdravlju (za preduzetnike)“; U pripremi štampa prevoda „Hronične bolesti“ od Samuela Hanemana
 11. Medijski partner časopis „Zdrav život“
 12. 2003. urađen a 2005. obnovljen Elaborat-Program rada homeopatskog centra (nastavni plan i program je zasnovan na dvostepenoj edukacija: tri godine osnovne studije i dve godine specijalističkih studija, svaka godina nosi 500 sati kompletne eduakcije, provera sistema kvaliteta, poštovanje svih preporuka ECCH-a, etički kodeks, indeks studenata, primena ideje Bolonjske konvencije ESPB, ....). Elaborat je rađen kao studija izvodljivosti sa centralnom idejom stvaranja autentične srpske homeopatske škole na principima samofinansiranja i eventulnog donatorstva i sponzorstva kao nevladina i neprofitna organizacija. Obim Elaborata oko 120 stranica.
 13. Školske 2006/2007 je završilo 6 studenata osnovne studije a ove 2007/2008 godine oko 20 studenata treba da završi specijalističke studije   

Podaci o članstvu
Svi članovi udruženja su istovremeno i studenti trenutno raspoređeni u 4 godine studija. Ukupno ih ima oko 80, iz raznih gradova Srbije, od čega oko 65% studenata su nemedicinske struke.

Zvanični Web sajt www.simillimum.edu.yu Email: simillimum@neobee.net