simillimum‎ > ‎

RKI - Rekonekcija Kreativnom Inteligencijom


<< početna


Više možete saznati od praktičara RKI
Ljubomir Kojo
broj 064 13 20 141 rekonekcija.ki@gmail.com
www.rki.rs

Ljubomir Kojo praktičar Rekonekcije, RKI

REKONEKCIJA KREATIVNOM INTELIGENCIJOM ili skraćeno RKI je postupak povezivanja sa sveprisutnom i svakome dostupnom univerzalnom inteligencijom prirode.
Tim povezivanjem se oživljavaju samoisceljujući i evolutivni mehanizmi prirode u svesti i fiziologiji pojedinca. To za rezultat ima trenutni i istovremeni početak obnove svih nivoa postojanja čoveka.
Postupak je izuzetno prijatan i pruža do tada nedoživljeno iskustvo dubljih dimenzija postojanja. Obavlja se bez dodira.
Nikola Tesla genije

Još je Anštajn tvrdio, a pre njega Nikola Tesla ukazao, da mora postojati neko polje apsoluta koje je izvor sveg večno promenljivog sveta. Tesla je krajem devetnaestog veka govorio: "Moj mozak je samo prijemnik. U svemiru postiji neko jezgo iz kojeg mi crpimo znanje, snagu, inspiraciju. Nisam prodro u tajne ovog jezgra, ali znam da ono postoji."

Osamdesetih godina prošlog veka nauka je, zahvljujući teoriji superstringa, uspela da dođe do uspešnih postavki o postojanju polja koje je supersimetrično, nepromenljivo, večno i sveprožimajuće i koje je osnova i izvor svega što postoji. Putem spontanog slamanja simetrije ovog polja dolazi, s’ jedne strane do pojave najfinijih čestica materije, a s’ druge do pojave četiri osnovne sile.
Dakle, krajnji uvid fizike je da sve različitosti u prirodi izviru iz jednog, Jedinstvenog polja. Sva manifestacija je izraz tog polja, baš kao što su svi talasi na okeanu izraz samog okeana.
Najnovije teorije moderne, kvantne fizike, sagledale su Jedinstveno polje svih zakona prirode kao samoodnosno, samodelujuće polje čiste svesti, čiste inteligencije.
Kreativna ili Stvaralačka Inteligencija je beskonačna organizujuća moć izvora sveg života, polja čiste svesti, Jedinstvenog polja. Po principu „zalivaj koren da bi uživao u plodovima“, Rekonekcija ili povezivanje sa Kreativnom Inteligencijom oživljava kvalitet suštine samog života, čiste svesti, u individualnoj svesti i fiziologiji pojedinca.

dnk
Ljudsko telo nije tako čvrsto kao što nam se čini. Njegove ćelije i organi se menjaju svakodnevno. Pošto je u stalnoj promeni, ono je više dinamički proces nego zamrznuta struktura. Sluzokoža želuca i creva se menja svakih pet dana, koža svakih pet nedelja, a ceo skelet koji izgleda tako postojano je nov svaka tri meseca. Čak se i neuroni obnavljaju na nekoliko meseci. Stvarna supstanca DNK se promeni za tri meseca. Posle godinu dana 98% svih atoma u telu je zamenjeno potpuno novim atomima. Mi zaista stvaramo novo telo jednom godišnje.
Zašto se onda oštećene ćelije i oboleli organi ne zamenjuju neoštećenim ćelijama i zdravim organima?
Zato što je iskrivljen nacrt ili plan po kojem se ta promena odvija. Čovek koji gradi kuću po lošem projektu ne može se nadati dužem i bezbrižnom stanovanju u njoj.

Rekonekcija deluje na nivou koji prethodi nivou DNK, tako što ispravlja iskrivljeni obrazac inteligencije iz koje DNK dobija uputstva za stvaranje. Na taj način se restruktuira i sam mehanizam DNK.
Posledica omogućavanja protoka i neometanog izražavanja Kreativne Inteligencije je opšte uravnoteženje i poboljšano funkcionisanje na fizičkom i mentalnom nivou, kao i na nivou osećanja i odnosa sa okruženjem. To nekada za rezultat ima zapanjujuća i trenutna oslobađanja od velikog broja bolesti i stanja patnje.
Svaka bolest ili nezadovoljavajuće stanje su u osnovi posledice poremećaja prirodnog i spontanog ispoljavanja inteligencije prirode u organizmu. Naše osnovno ili prirodno stanje je stanje zdravlja, sreće i zadovoljstva. Potrebno je samo da mu dozvolimo da se ispolji.
Praktičar Rekonekcije KI vrši povezivanje korisnika sa Kreativnom Inteligencijom i omogućava njeno ispoljavanje. Njegova uloga je da bude kanal kroz koji će ona da teče.

iskustvo rki rekonekcije

Obično se vrše tri tretmana od po pola sata raspoređena u tri dana. Tretmani se obavljaju bez dodira. Dok pacijent leži na leđima u stanju izuzetne prijatnosti i krajnje opuštenosti, praktičar pomoću razvijene transsenzornosti svojih dlanova, pronalazi mesta u energetskom omotaču pacijenta, preko kojih ga povezuje sa Kreativnom Inteligencijom.

Comments